lek Inga Lipińska – Tobiasz

ortopeda rezydent

Doświadczenie zawodowe

Od 09.2020
Lekarz w Gabinecie Ortotop, Kraków
Od 12.2019
Lekarz w Szpitalu na Klinach, Kraków
Od 30.07.2019
Lekarz rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Centrum Urazowym
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Od 04.2018
Lekarz w Gabinecie Ortho-Plus, Kraków
Od 30.01.2017
Młodszy asystent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Od 5.12.2016
Lekarz rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim
Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Centrum Urazowym Medycyny
Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Od 10.2016
Nauczanie studentów medycyny w ramach pracy w Przychodni dla Osób Bezdomnych
i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie
Od 09.2015
Wolontariat w ramach udzielania świadczeń medycznych w Przychodni dla Osób
Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie
1.10.2015-31.10.2016
Staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
11.2014-10.2016
Kooperacja z firmami zajmującymi się promocją zdrowia, pisanie artykułów o
treści medycznej

Edukcja

Od 2020
Współorganizator Ogólnopolskich Webinariach z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
Od 01.2017
Rozpoczęcie prac do Doktoratu w zakresie chirurgii urazowej kończyny górnej
02 – 07.2014
Università Campus Bio-Medico di Roma, Rzym, Włochy (ERASMUS Program)
10.2009 - 09.2015
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Kierunek
Lekarski
2005 – 2008
Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim im. Marii
Skłodowskiej-Curie – program dwujęzyczny

Dodatkowa aktywność

Rok 2020
Udział w licznych webinariach organizowanych przez Stryker, PTOiTR, PTChR
oraz FESSH
11-12.09.2020
I edycja Letniej Szkoły Chirurgii Ręki
24.10.2019
CMC & PIP Masterclass by Stryker, Amsterdam
06-09.10.2019
AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management, Szczecin
20-21.09.2019
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
23.09.2018
USG Barku, Kraków
29.06.18
Arthrex International Hand Course, Monachium, Niemcy
08.06.18
V Interdyscyplinarne sympozjum stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie, Kraków
13.05-16.05.18
AO Basic Course, Toruń
22.04-27.04.18
Ultrasonography of Muscoskeletal System with elements od application in
rheumatology, Zamość
20.04-21.04.18
IBRA Advanced Course – From the Fingertip to the Wrist Internal Fixation of the
Hand, Poznań
11-12.03.18
Akademia Chirurgii Ręki, Miłocin
19-20.11.17
Akademia Chirurgii Ręki, Sopot
15-16.09.17
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków
8.09.17
Masterclass Upper Limb Zimmer Biomet Institute Course, Warszawa
09.06-10.06.17
Urazy Wielonarządowe. Rola i miejsce rehabilitacji w trakcie oraz po leczeniu
intensywistycznym, Kraków
Od 29.05.17
członek Zarządu Głównego Fundacji Przystań Medyczna
12.05-13.05.17
IBRA Basic Course – From the Fingertip to the Wrist Internal Fixation of the
Hand, Poznań
09.05-10.05.17
Hand & Wrist Arthroplasty Course Trauma & Extremities, Bazylea, Szwajcaria
13.05.16
III Interdyscyplinarne Spotkanie. Złamania stopy i stawu skokowego, Kraków
25.04.2015
Udział w Konferencji Youth in Leadership, Kraków
11.2014-04.2016
Udział w projekcie nt. naturalnych suplementów diety – tworzenie opisów i baz
Od 10.2014
Koordynator wolontariuszy Lekarzy Nadziei (około 40 osób)
07.2014
Praktyka na oddziale pediatrycznym I SOR
pediatrycznym Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madryt, Hiszpania
08 – 09.2013
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
07 – 08.2013
Praktyka na oddziale chirurgii ogólnej w szpitalu Gabriela Narutowicza, Kraków
Od 06.2013
Pełnoprawny członek Rady Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
04.2013
Praca naukowa “Can the clinical and radiological characteristics of patients with traumatic
intracranial hematoma help to determine the circumstances of the accident?” International Medical
Student’s Conference, Kraków, Polska
10.2012-09.2016
Wolontariat dyżurowy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, Polska
07 – 08.2012
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
06.2012
Program medyczno-historyczny na temat eksperymentów medycznych oraz roli lekarzy w
czasach Holokaustu i II Wojny Światowej - Nowy Jork, Berlin (Szpital Charité), Kraków
i Oświęcim
2011-2013
Członek Rady Wydziału Lekarskiego CM UJ
Od 2011
Członek Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
2011-2014
Członkostwo w International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) –
wykłady na temat białaczki w liceum, organizacja i udział w darmowej klinice studentów
2011 – 2014
Działalność w kole neurochirurgicznym – publikacje naukowe, badania
kliniczno-kontrolne
2010 – 2012
Praca naukowa “Analysis of over expression of WT1 gene in children with AML”
International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska
2010 – 2012
Działalność w kole hematologii i onkologii dziecięcej – publikacje naukowe, badania
kliniczno-kontrolne
07 – 08.2011
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
2006 – 2008
Organizacja i udział w Polish Model United Nations Conference (POLMUN)
2005 – 2007
Wolontariat – prowadzenie lekcji języka angielskiego dla osób bezrobotnych w II
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
2003 – 2005
Wolontariat – nauczanie dzieci niepełnosprawnych w przykościelnej świetlicy
2004
Wywiad z Sybirakami

Dodatkowe umiejętności

Dobre zdolności komunikacyjne, chęć przekazywania wiedzy, łatwa i szybka adaptacja, ciężko
pracująca, szybko się ucząca, bardzo dobra zdolność do pracy pod silną presją, poczucie humoru,
łatwe i chętne zawieranie wielu znajomości [szczególnie międzynarodowych], poczucie humoru.

ZAINTERESOWANIA

Ortopedia, chirurgia ręki, traumatologia, jazda na rowerze, pływanie, piłka ręczna, podróże, kuchnia
międzynarodowa, brytyjska literatura klasyczna.
 Język polski - rodowity
 Język angielski - biegle w mowie i piśmie (również medyczny)
 Język niemiecki - bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie (również medyczny)
 Język francuski - podstawowa znajomość w mowie
 Język hiszpański - podstawowa znajomość w mowie
 Język włoski - podstawowa znajomość w mowie