Mgr Jadwiga Prażak

fizjoterapeutka

Postawa ciała to suma naszych możliwości rozwojowych w okresie dzieciństwa, doświadczeń, codziennych nawyków, specyfiki wykonywanej pracy, urazów, schorzeń i kondycji psychofizycznej. Na wiele z nich mamy wpływ sami. W poprawie postawy ciała pomoże Ci fizjoterapeuta. Zapraszam wszystkich, którzy dla poprawy swojego dobrostanu, zmniejszenia dolegliwości bólowych czy poprawy możliwości chcieliby nad nią popracować, poprawić, zmienić. Fizjoterapia nie daje nam ani górnych ani dolnych limitów wiekowych. Pracujemy z niemowlakami tak samo jak z pacjentami w podeszłym wieku, zmienia się jedynie podejście, wykorzystywane techniki oraz czas oczekiwanych zmian. Kiedy zmiany są niemożliwe (wypadek, trwałe uszkodzenie) poszukujemy możliwości adaptacji do nowej sytuacji w optymalnych dla ciała warunkach dla poprawy funkcjonowania w życiu codziennym z potencjałem, który posiadamy.

Zajmuje się również problemami połykania, gryzienia, emisją głosu, problemami stawów skroniowo-żuchwowych, oddechowymi wynikającymi z zaburzeń rozwoju motorycznego, przebiegu schorzeń oraz wad postawy.

Doświadczenie:

Centrum Medyczne „Ortotop”
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, oddział urologii i urologii onkologicznej
Poradnia Rehabilitacji dla dzieci i niemowląt NZOZ Kraków-Południe
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Agaja”
Fundacja „Po stronie dziecka”
Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera, oddział rehabilitacji neurologicznej
i ogólnoustrojowej, Kraków
Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja
Centrum diagnostyczno-rehabilitacyjne Reha Plus

Ukończone szkolenia:

Międzynarodowa Klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia ICF, FAR
PNF kurs kliniczny IV
PNF Rozwijający III
PNF w Pediatrii kurs specjalistyczny
PNF Podstawowy I i II
Badanie i terapia stawów skroniowo-żuchwowych
Terapia ustno-twarzowa dzieci i dorosłych
Terapia manualna, szkoła niemiecka, moduł I
Cyriax, moduł I
NDT Bobath, kurs asystencki cz.logopedyczna
NDT Bobath dla dzieci Balkefors, wykonywanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
Terapia Lustrzana
Trójwymiarowa terapia manualna stóp wg Zukunft-Huber
Analiza i terapia dziecka zagrożonego w wieku 0-1

Udział w Konferencjach i Warsztatach: Fizjoterapia, jeszcze sztuka czy już nauka, Warszawa AWF 2010 Specjalizacja przyszłością fizjoterapii, Warszawa AWF, 2011 Wiosna Fizjoterapii, CMUJ 2013 i 2014 20 lecie PNF w Polsce, Reha Plus, 2017 Konferencja Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, Światowe Dni Chorego, 2016 PNF w Skoliozach, 2012 Obiektywna dokumentacja w fizjoterapii, 2011
Prowadzone wykłady i warsztaty: Problemy i możliwości fizjoterapeutyczne dla pacjentów
z otyłością wykład dla Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Zaburzenia biomechaniczne aparatu ruchu i ich znaczenie w przebiegu choroby cukrzycowej, w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2016 i 2017 Znaczenie ruchu
i wysiłku fizycznego w cukrzycy w ramach konferencji „Fizjoterapia dla Zdrowia” realizowana przez Poradnik dla Zdrowia, Warszawa 2016 Konsultacje fizjoterapeutyczne w ramach kampanii „Ścigamy się z cukrzycą” w miasteczku Tour de Pologne 2016

Inne: Członek Zespołu Tematycznego do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii przy Krajowej Izbie Fizjoterapii (KIF), Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Wykształcenie:

2011-2013
Logopedia, studia podyplomowe MWSE Tarnów
2010-2011
Studium Pedagogiczne, Politechnika Krakowska
2004-2010
Fizjoterapia, studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Doświadczenie zawodowe:

2014-2017
Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja , Kraków
2011-2017
Gabinet Diagnostyczno-Rehabilitacyjny Reha Plus, Kraków
2014
Specjalistyczny Szpital im. Ludwika Rydygiera, oddział rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej, Kraków
2007-2011
Reha Plus Edukacja, Kraków

Kursy i szkolenia:

2017
Dokumentacja zgodna z wytycznymi ICF, FAR
2016
Terapia ustno-twarzowa dzieci i dorosłych, Anke Müßigbrod
NDT Bobath, część logopedyczna, kurs asystencki Dore Blom
2015
NDT Bobath dla dzieci, kurs certyfikowany przez EBTA, Kraków
Trójwymiarowa terapia manualna stóp wg Barbary Zukunft-Huber
Analiza i terapia dziecka zagrożonego w wieku 0-1, Sabina Lizak
PNF w Pediatrii kurs kliniczny, Anke Müßigbrod
2014
Terapia manualna, szkoła niemiecka, moduł I
2013
Balkefors, wykonywanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
Terapia Lustrzana
2012
Badanie i terapia stawów skroniowo-żuchwowych, Matthias Schulte
PNF Rozwijający, Aleksander Lizak
PNF w Pediatrii, dr Agnieszka Stępień
2010
Cyriax, moduł I, Grzegorz Gałuszka
PNF Podstawowy, Aleksander Lizak