dr n. med Piotr Krawiec

reumatolog

choroby wewnętrzne

Dyplom lekarza medycyny uzyskałem w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002 r. Od 2004 r. związany jestem z Oddziałem Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji w Krakowie gdzie aktualnie pracuję na stanowisku starszego asystenta. W 2009 r. uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych a w 2013 r. specjalisty reumatologii.

W 2012 r. moją pracę doktorską oraz jej publiczną obronę uznano za wyróżniającą.Od 12 lat zajmuję się problematyką chorób reumatycznych. Posiadam ukończony kurs Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy z certyfikatem IOF w zakresie densytometrii klinicznej. Jestem współautorem publikacji dotyczących diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.Przyjmuję pacjentów anglojęzycznych.

Główny badacz, współbadacz oraz koordynator w badaniach klinicznych dotyczących:

 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • spondyloartropatii zapalnych
 • twardziny układowowej
 • tocznia rumieniowatego układowego

Autor i współautor w poniższych publikacjach:

 • Difficulties in differential diagnosis of Sjögren's syndrome and systemic lupus erythematosus. Przegl Lek. 2006;(5):278-83. Review
 • Lyme arthritis. Przegl Lek. 2007;(2):111-4. Review.
 • Different reactivity of the proximal and distal segments of the radial artery to vasoconstrictors in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Kardiol Pol. 2007 Nov;(11):1313-9
 • Relapsing polychondritis-a challenge for modern diagnostics and treatment. Przegl Lek. 2008;(2):77-81. Review.
 • Decreased protein Z levels in patients with rheumatoid arthritis: links with inflammation. Thromb Haemost. 2011 Sep;(3):548-50
 • Mycophenolate mofetil in the treatment of selected connective tissue diseases. Przegl Lek. 2013;(9):724-9. Review.
 • Unusual presentation of polyarteritis nodosa with unilateral pseudoaneurysm of the posterior tibial artery. Pol Arch Med Wewn. 2015;125(4):301-2
 • Unfavorably Altered Fibrin Clot Properties in Patients with Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg-Strauss Syndrome): Association with Thrombin Generation and Eosinophilia. PLoS One. 2015 Nov 5;10(11)
 • Zapalenie palców jako objaw chorobowy występujący nie tylko w spondyloartropatii zapalnej. Forum Reumatologiczne 2016;(3):111-117

Wystąpienia i prezentacje na konferencjach:

 • AUTOANTIBODIES IN VASCULITIS, SCELRODERMA AND OTHER CONNECTIVE TISSUE DISEASES LSession Date: 13th May, 2012
  Abstract A-383-0021-00417 entitled "Structure and function of the fibrin network in patients with Churg-Strauss syndrome" has been selected for ORAL PRESENTATION at the Autoimmunity 2012 Congress, which will be held in Granada, Spain on May 9-13th, 2012.
 • 9th Central European Congress of Rheumatology and 3rd Annual Meeting of Polish Rheumatologists 1-3 Sep. 2012, Krakow, Poland
  “Struktura i czynność sieci fibrynowej u chorych z zespołem Churga-Strauss”. prezentacja plakatowa w języku polskim
 • CORA 2013 Congress in Budapest, Hungary Ref: Abstract no. 422 7 February 2013 Title: STRUCTURE AND FUNCTION OF THE FIBRIN NETWORK IN PATIENTS WITH CHURG-STRAUSS SYNDROME.
 • 14th International Congress on Antiphospholipid Antibodies and 4th Latin American Congress on Autoimmunity
Rio de Janeiro, 18-21 September, 2013 ”STRUCTURE AND FUNCTION OF THE FIBRIN NETWORK IN PATIENTS WITH CHURG-STRAUSS SYNDROME" has been accepted for ORAL PRESENTATION.

Wystąpienia w ramach konferencji naukowo-szkoleniowych "Szczecińsko-Poznańskie spotkania reumatologiczne"

 • „Zespół Sjögrena/ lymphoma malignum jako przyczyna wtórnego martwiczego zapalenia naczyń”
 • “Wskazania do profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych z układowymi chorobami tkanki łącznej – omówienie najnowszych publikacji oraz doświadczenia własne na przykładzie chorych z zespołem Churga-Strauss”

Wystąpienia i prezentacje w ramach krajowych spotkań reumatologicznych, spotkań małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego towarzystwa reumatologicznego:

 • “Ciężka, oporna na leczenie postać dny moczanowej - czy jesteśmy bezradni ?” “Hemochromatoza – zbyt rzadko stawiane rozpoznanie genetycznie uwarunkowanej choroby”
 • “Leki biopodobne w reumatologii”
 • “Mykofenolan mofetylu w leczeniu wybranych układowych chorób tkanki łącznej – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne”.
 • “Dactylitis jako jeden z objawów łuszczycowego zapalenia stawów - na podstawie przypadków klinicznych”.