Czynniki wzrostu (PRP) – osocze bogatopłytkowe

  • technika polegająca podaniu dostawowemu preparatów osocza bogatopłytkowego,
  • płytki krwi posiadają w swojej błonie białka błonowe zwane czynnikami wzrostu (VEGF, EGF, FGF, TGF),
  • czynniki wzrostu stymuluję migrację i różnicowanie fibroblastów i chondrocytów, a więc procesy reparacyjne,
  • dzięki terapii uzyskujemy zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Więcej o PRP przeczytasz tu: https://ortotop.pl/oferta-medyczna/leczenie-prp/