Szkolenia

Cyklicznie organizujemy kursy ortopedyczne na preparatach nieutrwalonych oraz sympozja naukowe. Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami medycznymi oraz towarzystwami naukowymi w Polsce i Europie. Zapewniamy kadrę instruktorską na najwyższym poziomie.

Za udział w organizowanych wydarzeniach uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne (honorowy patronat Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego).


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: KrakówLab.pl

 

Planowane sympozja

Planowane kursy

29.09.2018
Chirurgia przodostopia
30.09.2018
Chirurgia tyłostopia
17.11.2018
Artroskopia kolana kurs podstawowy
18.11.2018
Artroskopia stawu skokowego kurs podstawowy


Zapisy już trwają! Ilość miejsc ograniczona! 

Po więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub kontaktu za pomocą poczty elekronicznej

 


 

Archiwum wydarzeń

  Sympozja

 1. V Interdyscyplinarne Sympozjum: Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie: 08.06.2018
 2. IV Interdycyplinarne Sympozjum: Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu goleniowo – skokowego: 19.05.2017
 3. Sympozjum: STOPA – III Interdyscyplinarne Spotkanie 13.05.2016
 4. Kursy

 5. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.05.2015
 6. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 16.05.2015
 7. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 15.10.2016
 8. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGOo 21.01.2017
 9. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 1.04.2017
 10. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.12.2017
 11. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 10.12.2017
 12. Kurs na preparatach nieutrwalonych: PODSTAWY ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO 3.03.2018
 13. Nasi specjaliści uczestniczyli w międzynarodowym kongresie Arab Health 2017 w Dubaju. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem Klastra LifeScience Kraków w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00. 29.01-1.02 2017

  Więcej informacji: http://lifescience.pl/aktualnosci/arab-health-2017-podsumowanie/