Szkolenia

Cyklicznie organizujemy kursy ortopedyczne na preparatach nieutrwalonych oraz sympozja naukowe. Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami medycznymi oraz towarzystwami naukowymi w Polsce i Europie. Zapewniamy kadrę instruktorską na najwyższym poziomie.

Za udział w organizowanych wydarzeniach uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne (honorowy patronat Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego).


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: KrakówLab.pl

 

Planowane sympozja

Planowane kursy

Wiosna 2019
Chirurgia przodostopia
Wiosna 2019
Chirurgia tyłostopia


Zapisy już trwają! Ilość miejsc ograniczona! 

Po więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub kontaktu za pomocą poczty elekronicznej

 


 

Archiwum wydarzeń

  Sympozja

 1. I Interdyscyplinarne Spotkanie „Przodostopie”, Kraków, 16 maja 2014
 2. II Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 8 maja 2015
 3. III Interdyscyplinarne Sympozjum „Złamania okolicy stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 13 maja 2016
 4. IV Interdyscyplinarne Sympozjum „ Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 19 maja 2017
 5. V Interdyscyplinarne Spotkanie „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków, 8 czerwca 2018
 6. Kursy

 7. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.05.2015
 8. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 16.05.2015
 9. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 15.10.2016
 10. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 21.01.2017
 11. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA KOLANA KURS PODSTAWOWY 17.11.2018
 12. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO KURS PODSTAWOWY 18.11.2018
 13. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 1.04.2017
 14. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.12.2017
 15. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 10.12.2017
 16. Kurs na preparatach nieutrwalonych: PODSTAWY ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO 3.03.2018
 17. Nasi specjaliści uczestniczyli w międzynarodowym kongresie Arab Health 2017 w Dubaju. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem Klastra LifeScience Kraków w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00. 29.01-1.02 2017
 18. Więcej informacji: http://lifescience.pl/aktualnosci/arab-health-2017-podsumowanie