Szkolenia

Szkolenia Ortotop Kursy

Cyklicznie organizujemy kursy ortopedyczne na preparatach nieutrwalonych oraz sympozja naukowe. Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami medycznymi oraz towarzystwami naukowymi w Polsce i Europie. Zapewniamy kadrę instruktorską na najwyższym poziomie.

Za udział w organizowanych wydarzeniach uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne (honorowy patronat Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego).


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: KrakówLab.pl

Planowane sympozja

(zmienione daty kursów ze względu na pandemię Covid-19)

23.05.2022 – Foot & Ankle Symposium

Planowane kursy

2023 – Deformacje przodostopia – zapisy wkrótce
2023 – Deformacje tyłostopia – zapisy wkrótce

Zapisy już trwają! Ilość miejsc ograniczona!

Po więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, lub kontaktu za pomocą poczty elekronicznej


Archiwum wydarzeń

Sympozja

  1. I Interdyscyplinarne Spotkanie „Przodostopie”, Kraków, 16 maja 2014
  2. II Interdyscyplinarne Spotkanie „STOPA”, Kraków, 8 maja 2015
  3. III Interdyscyplinarne Sympozjum „Złamania okolicy stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 13 maja 2016
  4. IV Interdyscyplinarne Sympozjum „ Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego”, Kraków, 19 maja 2017
  5. V Interdyscyplinarne Spotkanie „Stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie”, Kraków, 8 czerwca 2018

Kursy

  1. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.05.2015
  2. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 16.05.2015
  3. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 15.10.2016
  4. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 21.01.2017
  5. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA KOLANA KURS PODSTAWOWY 17.11.2018
  6. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO KURS PODSTAWOWY 18.11.2018
  7. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 1.04.2017
  8. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 9.12.2017
  9. Kurs na preparatach nieutrwalonych: ARTROSKOPIA STAWU SKOKOWEGO 10.12.2017
  10. Kurs na preparatach nieutrwalonych: PODSTAWY ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO 3.03.2018
  11. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 13.02.2020
  12. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA TYŁOSTOPIA 14.02.2020
  13. Nasi specjaliści uczestniczyli w międzynarodowym kongresie Arab Health 2017 w Dubaju. Wyjazd został zorganizowany za pośrednictwem Klastra LifeScience Kraków w ramach projektu pt. „PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00. 29.01-1.02 2017
  14. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA PRZODOSTOPIA 17.02.2022
  15. Kurs na preparatach nieutrwalonych: DEFORMACJA TYŁOSTOPIA 18.02.2022

Więcej informacji: http://lifescience.pl/aktualnosci/arab-health-2017-podsumowanie