Uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego (PCL)

  • uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego występuje stosunkowo rzadko i jest rozpoznawane późno,
  • dochodzi do niego w urazach polegających na uderzeniu bezpośrednim w przednią część kolana lub urazie przeprostno-rotacyjnym,
  • uszkodzenia niewielkiego stopnia podlegają leczeniu zachowaczemu, natomiast uszkodzenia pełne oraz oderwania więzadła razem z fragmentem kostnym wymagają leczenia operacyjnego,
  • leczenie operacyjne polega na rekonstrukcji więzadła przy użyciu pobranego przeszczepu ze ścięgien gęsiej stopy (smukły + półścięgnisty) lub więzadła właściwego rzepki. Możliwe jest zastosowanie przeszczepu alogenicznego czyli od dawcy z banku tkanek,
  • przeszczep po odpowiednim przygotowaniu przeprowadza się przez kanały kostne
    w piszczeli i kości udowej i stabilizuje śrubami,
  • po zabiegu kluczową rolę pełni leczenie rehabilitacyjne pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty.