HyalOne

HyalOne jest dostawowym kwasem hialuronowym o stężeniu 1,5% i objętości 4 ml.

Właściwości i mechanizm działania:
Kwas hialuronowy pomaga przywrócić właściwości lepoko-sprężyste płynu maziowego, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości bólowe i poprawia ruchomość stawów.Właściwości te mają zasadnicze znaczenie dla funkcji smarujących i amortyzujących, jakie płyn ten w pełni w prawidłowych stawach, chroniąc chrząstkę i tkanki miękkie przed urazami mechanicznymi.

Wskazania:
Dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchomości stawów wynikające ze zmian zwyrodnieniowych lub pourazowych stawu kolanowego i innych stawów maziowych.

Przeciwwskazania:
Nie podawać dzieciom ze stwierdzoną indywidualną nadwrażliwością na składniki preparatu oraz
w przypadku infekcji lub chorób skóry w okolicy miejsca wstrzyknięcia. Nie stosować jednocześnie ze środkami dezynfekcyjnymi zawierającymi czwartorzędowe sole amonowe, ponieważ w ich obecności kwas hialuronowy może się wytrącać.

W celu uniknięcia możliwych interakcji należy unikać jednoczesnego podawania HyalOne z innymi produktami wewnątrzstawowymi.

Ostrzeżenia:
W miejscu wstrzyknięcia sporadycznie może wystąpić miejscowy ból, obrzęk, uczucie ciepła
i zaczerwienienie. Objawy te są na ogół łagodne i przemijające.

Okład z lodu przyłożony do leczonego stawu na okres od 5 do 10 minut może zmniejszyć objawy.