Synvisc One™

Synvisc One™ (hylan G-F 20) jest sterylną, apirogenną, elastyczno-lepką cieczą zawierającą hylany. Hylany to pochodne hialuronianu (soli sodowej kwasu hialuronowego), które zawierają powtarzające się jednostki dwusacharydowe N-acetylo-glukozaminy i glukoronianu sodu.

Pod względem biologicznym Synvisc One™ wykazuje podobieństwo do hialuronianu. Hialuronian jest składnikiem płynu maziówkowego, nadającym mu wieloelastyczność.

Wskazania:
Stosuje się w celu okresowego zastąpienia i uzupełnienia płynu maziówkowego.

– Stosuje się u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu kolanowego.

– Najskuteczniejszy jest u pacjentów, którzy aktywnie i regularnie używają stawu kolanowego objętego schorzeniem.

– Uzyskuje efekt terapeutyczny, przez wiskosuplementację – proces, w którym przywracany jest stan fizjologiczny i reologiczny tkanek zmienionego zapalnie stawu kolanowego.

Przeciwwskazania:
Hylan G-F 20 nie powinien być stosowany w przypadku zastoju żylnego lub limfatycznego.

Hylan G-F 20 nie powinien być również stosowany przy ciężkim zapaleniu stawów, zakażeniu stawu kolanowego oraz przy chorobach skóry lub zakażeniach występujących w miejscu wstrzyknięcia.

Ostrzeżenia:
W leczonym stawie mogą wystąpić miejscowe objawy, takie jak bóle, zaczerwienienie i obrzęk. Okład z lodu przyłożony do leczonego stawu na okres od 5 do 10 minut może zmniejszyć objawy.

Podczas pierwszych dni leczenia może być korzystne jednoczesne stosowanie doustnych środków przeciwbólowych.