Synvisc

Synvisc bez recepty w postaci sterylnego, bezbarwnego, przejrzystego, lepkiego i elastycznego roztworu zawierającego polimery hylanowe A i B wyprodukowane na bazie wysoko oczyszczonego wyciągu pochodzenia ptasiego. Hylany to pochodne hialuronianu (soli sodowej kwasu hialuronowego), które zawierają powtarzające się jednostki dwusacharydowe N-acetylo-glukozaminy i glukuronianu sodu.

Terapia przeciwbólowa stawu kolanowego: podać 3 dostawowe iniekcje po 2 ml do stawu kolanowego w odstępie tygodnia; wcześniej usunąć wysięk.

Staw skokowy, staw barkowy, staw biodrowy: jednorazowa iniekcja 2 ml, w przypadku braku poprawy zaleca się drugą iniekcję między 1 a 3 miesiącem po podaniu pierwszej dawki.

Wskazania:
Ampułkostrzykawki Synvisc 16mg/2ml z hylanem dedykowane:

– w leczeniu objawowej choroby zwyrodnieniowej umiejscowionej w obrębie stawu kolanowego, skokowego, barkowego i biodrowego,

– w okresowym zastąpieniu i uzupełnieniu płynu maziówkowego, u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawów.

Przeciwwskazania:
Wyrób medyczny Synvisc nie stosuje się:

– w nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu,

– jednocześnie środków dezynfekujących zawierających czwartorzędowe sole amonowe w lekach stosowanych na skórę, bowiem hialuronian może się strącać w ich obecności,

– w zastoju żylnym bądź limfatycznym w leczonej kończynie,

– w ciężkim zapaleniu stawów bądź obecnym zakażeniu stawu,

– donaczyniowo,

– pozastawowo lub do tkanek maziówki i torebki stawowej.

Ostrzeżenia:
W leczonym stawie mogą wystąpić miejscowe objawy, takie jak bóle, zaczerwienienie i obrzęk. Okład z lodu przyłożony do leczonego stawu na okres od 5 do 10 minut może zmniejszyć objawy.

Podczas pierwszych dni leczenia może być korzystne jednoczesne stosowanie doustnych środków przeciwbólowych.