lek Konrad Kwolek

ortopeda

Wkrótce więcej informacji

DOŚWIADCZENIE
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii
narządu ruchu Od LUTEGO 2017 r.
MSKAID.com- Musculoskeletal AI diagnosis Startup co-founder
(Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu oceny obrazów
radiologicznych, m.in. automatyzacja oceny radiologicznej kątów zaawansowania
koślawości palucha) - Od PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Szpital św. Rafała, SCANMED, Kraków- Od WRZEŚNIA 2019 r. do GRUDNIA 2021 r.
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr);
Od 2021 r.
Członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (EFAS).
Członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS);
Od 2022 r.
EDUKACJA
I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, 2006-2009 r.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Studia dzienne
medyczne na Wydziale Lekarskim, ukończone z tytułem lekarz medycyny,
2009– 2015 r.
W ramach stażu podyplomowego - staż na Oddziale Ortopedii w Szpitalu im. S.
Żeromskiego, staż na Oddziale Ortopedii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu
dziecięcym oraz na Oddziale Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2016 r.
NIEKTÓRE KURSY ORAZ KONFERENCJE MEDYCZNE
Artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek.
Praktyczny kurs kadawerowy, Kraków, 03.2017
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia (3x)- kurs kadawerowy,
Kraków, 04.2017 r. 02.2020 r. i 02.2022r.
360° Around Shoulder Instability ESSKA-ESA Meeting 2017 -
Kraków, 10.2017r.,
AOTrauma Course-Basic Principles of Fracture Management,
Toruń, 05.2018r.,
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje
palcó (2x). CEM, Warszawa,grudzień 2018 r., 03.2021r.,
Intermediate Life Support (ILS) & Advanced Life Support (ALS), ERC
Kraków, 2018-2019
STEPS2WALK - Foot and Ankle Minifellowship, Kraków, 05.2019 r.,
PUBLIKACJE
ICANN 2019, Measuring the Angle of
Hallux Valgus Using Segmentation of
Bones on X-Ray Images, Münich,
2019
https://www.springerprofessional.de/en
/measuring-the-angle-of-hallux-valg
us-using-segmentation-of-bones/1715
8558
Multiple Glomus Tumors in the
Left Foot of 41-year-old Woman.
A Case Report
https://www.researchgate.net/pu
blication/343001471_Multiple_G
lomus_Tumors_in_the_Left_F
oot_of_41-year-old_Woman_A
_Case_Report
Języki
Angielski - komunikatywny
Inne
Mistrz Polski Uczelni Medycznych
w Piłce Nożnej Halowej- 2016 r.
10. International symposium Knee arthroplasty 360 Around the Degenerative Knee
Cracow, 10.2019 r.,
21th (European Foot & ANKLE SOCIETY) - EFAS Instructional Course & Basic Specimen
Lab Workshops, Kraków, 11.2019 r.,
Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu ramiennego, kolanowego i
skokowego, Rehalab Academy 2017 -2019 r.
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii,
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość, 10.2020 r.,
USG stawu kolanowego (2x) ramiennego (2x), nadgarstka, stawu skokowego i stopy,
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017-2020
Trzy anatomie kończyna górna – Anatomia opisowa, prosektoryjna oraz
ultrasonograficzna kończyny górnej oraz metodyka wykonywania badania
ultrasonograficznego kończyny górnej - 02.2020 r. , Kraków
Artroskopia kolana cz.1 - artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie
uszkodzeń łąkotek. Praktyczny kurs kadawerowy, 08.2020 r. Warszawa, CEM
Artroskopia kolana cz. 2 - rekonstrukcja ACL, Praktyczny kurs kadawerowy, 08.2020r.
Warszawa, CEM
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka - kurs kadawerowy,
11.2020 r., Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
Staw skokowy, kolanowy oraz ramienny – kompleksowa diagnostyka obrazowa,
OSSEUM Gdańska Szkoła Radiologii, 2017-2021 r.
II, III oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego 2017-2021
FOOT and Ankle reconstructive Surgery with use of Chm implants - cadaver lab,
CEM, Warszawa, 05.2021 r.,
Warsaw Foot and Ankle Lab Course, CEM, Warszawa, 06.2021 r.,
Kurs artroskopii stawu skokowego i tyłostopia, Poznań Lab, 10.2021 r.,
Techniki małoinwazyjne w korekcji deformacji stopy – Poznań Lab, 10.2021 r.,
Kurs procedur artroskopowych oraz osteotomii SAPTA (staw kolanowy oraz staw
skokowy) 10.2021r., Wrocław
Liczne konferencje, sympozja oraz kursy doskonalące z zakresu stopy i stawu
skokowego
Pracuje na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na co dzień przyjmuje pacjentów z dolegliwościami bólowymi i z ograniczeniem sprawności wynikającym z deformacji, przeciążeń
czy urazów stóp, stawów skokowych, kolan i barków.
W swojej praktyce główny nacisk stawia na diagnostykę wykorzystując badanie fizykalne i badania obrazowe takie jak USG, RTG,
badanie rezonansu magnetycznego itd.
Współpracuje z pacjentami by mogli powrócić do możliwie pełnej sprawności poprzez metody nieoperacyjne (ćwiczenia,
rehabilitację, wkładki czy iniekcje) jak i operacyjne, również z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych czy artroskopowych.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, autorem i współautorem publikacji
naukowych (m.in. sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagającę ocenę badań obrazowych).
GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:
● leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu
skokowego m.in.:
haluksy – paluchy koślawe i sztywne,
metatarsalgie,
nerwiaki Mortona,
stopy płasko-koślawe,
zmiany zwyrodnieniowe,
deformacje pourazowe,
złamania i ich następstwa,
zespoły bólowe stopy, stawu skokowego rozcięgna podeszwowego (“ostrogi piętowej”) i ścięgna Achillesa,
uszkodzenia chrzęstne,
niestabilności stawu skokowego
niestabilność i uszkodzenie ścięgien mięśni strzałkowych,
zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
● leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu;
● diagnostyka i leczenie schorzeń stawu kolanowego ( m.in. artroskopia kolana- zaopatrywanie uszkodzeń łąkotek), barku,
łokcia (łokieć tenisisty i golfisty) i nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka, palce trzaskające)
● Diagnostyka ultrasonograficzna stopy, stawu skokowego, kolanowego, barku, łokcia i nadgarstka