lek Konrad Kwolek

ortopeda

Pracuje na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na co dzień przyjmuje pacjentów z dolegliwościami bólowymi i z ograniczeniem sprawności wynikającym z deformacji, przeciążeń
czy urazów stóp, stawów skokowych, kolan i barków.
W swojej praktyce główny nacisk stawia na diagnostykę wykorzystując badanie fizykalne i badania obrazowe takie jak USG, RTG,
badanie rezonansu magnetycznego itd.
Współpracuje z pacjentami by mogli powrócić do możliwie pełnej sprawności poprzez metody nieoperacyjne (ćwiczenia,
rehabilitację, wkładki czy iniekcje) jak i operacyjne, również z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych czy artroskopowych.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, autorem i współautorem publikacji
naukowych (m.in. sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające ocenę badań obrazowych).

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:

● leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu
skokowego m.in.:
haluksy – paluchy koślawe i sztywne,
metatarsalgie,
nerwiaki Mortona,
stopy płasko-koślawe,
zmiany zwyrodnieniowe,
deformacje pourazowe,
złamania i ich następstwa,
zespoły bólowe stopy, stawu skokowego rozcięgna podeszwowego (“ostrogi piętowej”) i ścięgna Achillesa,
uszkodzenia chrzęstne,
niestabilności stawu skokowego
niestabilność i uszkodzenie ścięgien mięśni strzałkowych,
zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
● leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu;
● diagnostyka i leczenie schorzeń stawu kolanowego ( m.in. artroskopia kolana- zaopatrywanie uszkodzeń łąkotek), barku,
łokcia (łokieć tenisisty i golfisty) i nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka, palce trzaskające)
● Diagnostyka ultrasonograficzna stopy, stawu skokowego, kolanowego, barku, łokcia i nadgarstka

DOŚWIADCZENIE

2017 - nadal
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii
narządu ruchu
2019
MSKAID.com- Musculoskeletal AI diagnosis Startup co-founder
(Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu oceny obrazów
radiologicznych, m.in. automatyzacja oceny radiologicznej kątów zaawansowania
koślawości palucha)
2019 - 2021
Szpital św. Rafała, SCANMED, Kraków
2021 - nadal
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr)
Członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (EFAS)
2022
Członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

EDUKACJA

2006-2009
I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
2009-2015
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Studia dzienne
medyczne na Wydziale Lekarskim, ukończone z tytułem lekarz medycyny
2016
W ramach stażu podyplomowego - staż na Oddziale Ortopedii w Szpitalu im. S.
Żeromskiego, staż na Oddziale Ortopedii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu
dziecięcym oraz na Oddziale Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

NIEKTÓRE KURSY ORAZ KONFERENCJE MEDYCZNE

2017
Artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek.

Praktyczny kurs kadawerowy, Kraków
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy

360° Around Shoulder Instability ESSKA-ESA Meeting 2017 -
Kraków
2018
AOTrauma Course-Basic Principles of Fracture Management, Toruń
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje
palców. CEM, Warszawa
2018-2019
Intermediate Life Support (ILS) & Advanced Life Support (ALS), ERC Kraków
2019
10. International symposium Knee arthroplasty 360 Around the Degenerative Knee
Cracow
21th (European Foot & ANKLE SOCIETY) - EFAS Instructional Course & Basic Specimen Lab Workshops
STEPS2WALK - Foot and Ankle Minifellowship, Kraków
2020
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy
Artroskopia kolana cz.1 - artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie
uszkodzeń łąkotek. Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM

Artroskopia kolana cz. 2 - rekonstrukcja ACL, Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka - kurs kadawerowy, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
2021
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje
palców. CEM, Warszawa
FOOT and Ankle reconstructive Surgery with use of Chm implants - cadaver lab, CEM, Warszawa
Kurs procedur artroskopowych oraz osteotomii SAPTA (staw kolanowy oraz staw skokowy, Wrocław
Techniki małoinwazyjne w korekcji deformacji stopy – Poznań Lab
Kurs artroskopii stawu skokowego i tyłostopia, Poznań Lab
Warsaw Foot and Ankle Lab Course, CEM, Warszawa
2022
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy

PUBLIKACJE

2019
ICANN 2019, Measuring the Angle of
Hallux Valgus Using Segmentation of
Bones on X-Ray Images, Münich
Artykuł I
Artykuł II

Języki

Angielski - komunikatywny

Inne

Mistrz Polski Uczelni Medycznych
w Piłce Nożnej Halowej- 2016 r.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu ramiennego, kolanowego i
skokowego, Rehalab Academy 2017 -2019 r.
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii,

USG stawu kolanowego (2x) ramiennego (2x), nadgarstka, stawu skokowego i stopy,
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017-2020
Trzy anatomie kończyna górna – Anatomia opisowa, prosektoryjna oraz
ultrasonograficzna kończyny górnej oraz metodyka wykonywania badania
ultrasonograficznego kończyny górnej - 02.2020 r. , Kraków

Staw skokowy, kolanowy oraz ramienny – kompleksowa diagnostyka obrazowa,
OSSEUM Gdańska Szkoła Radiologii, 2017-2021 r.
II, III oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego 2017-2021

Liczne konferencje, sympozja oraz kursy doskonalące z zakresu stopy i stawu
skokowego