lek Konrad Kwolek

ortopeda

Pracuje na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na co dzień przyjmuje pacjentów z dolegliwościami bólowymi i z ograniczeniem sprawności wynikającym z deformacji, przeciążeń czy urazów stóp, stawów skokowych, kolan i barków. W swojej praktyce główny nacisk stawia na diagnostykę wykorzystując badanie fizykalne i badania obrazowe takie jak USG, RTG, badanie rezonansu magnetycznego itd. Współpracuje z pacjentami by mogli powrócić do możliwie pełnej sprawności poprzez metody nieoperacyjne (ćwiczenia, rehabilitację, wkładki czy iniekcje) jak i operacyjne, również z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych czy artroskopowych. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, autorem i współautorem publikacji naukowych (m.in. sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające ocenę badań obrazowych).

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:

● leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu skokowego m.in.: haluksy – paluchy koślawe i sztywne, metatarsalgie, nerwiaki Mortona, stopy płasko-koślawe, zmiany zwyrodnieniowe, deformacje pourazowe, złamania i ich następstwa, zespoły bólowe stopy, stawu skokowego rozcięgna podeszwowego (“ostrogi piętowej”) i ścięgna Achillesa, uszkodzenia chrzęstne, niestabilności stawu skokowego niestabilność i uszkodzenie ścięgien mięśni strzałkowych, zapalenia ścięgien, urazy sportowe; ● leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu; ● diagnostyka i leczenie schorzeń stawu kolanowego ( m.in. artroskopia kolana- zaopatrywanie uszkodzeń łąkotek), barku, łokcia (łokieć tenisisty i golfisty) i nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka, palce trzaskające) ● Diagnostyka ultrasonograficzna stopy, stawu skokowego, kolanowego, barku, łokcia i nadgarstka

DOŚWIADCZENIE

2017 - nadal
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu
2019
MSKAID.com- Musculoskeletal AI diagnosis Startup co-founder (Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu oceny obrazów radiologicznych, m.in. automatyzacja oceny radiologicznej kątów zaawansowania koślawości palucha)
2019 - 2021
Szpital św. Rafała, SCANMED, Kraków
2021 - nadal
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr)
Członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (EFAS)
2022
Członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

EDUKACJA

2006-2009
I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
2009-2015
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Studia dzienne medyczne na Wydziale Lekarskim, ukończone z tytułem lekarz medycyny
2016
W ramach stażu podyplomowego - staż na Oddziale Ortopedii w Szpitalu im. S. Żeromskiego, staż na Oddziale Ortopedii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu dziecięcym oraz na Oddziale Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

NIEKTÓRE KURSY ORAZ KONFERENCJE MEDYCZNE

2017
Artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek.
Praktyczny kurs kadawerowy, Kraków
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy
<d/dt>
360° Around Shoulder Instability ESSKA-ESA Meeting 2017 - Kraków
2018
AOTrauma Course-Basic Principles of Fracture Management, Toruń
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. CEM, Warszawa
2018-2019
Intermediate Life Support (ILS) & Advanced Life Support (ALS), ERC Kraków
2019
10. International symposium Knee arthroplasty 360 Around the Degenerative Knee Cracow
21th (European Foot & ANKLE SOCIETY) - EFAS Instructional Course & Basic Specimen Lab Workshops
STEPS2WALK - Foot and Ankle Minifellowship, Kraków
2020
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy
Artroskopia kolana cz.1 - artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek. Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM
Artroskopia kolana cz. 2 - rekonstrukcja ACL, Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka - kurs kadawerowy, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
2021
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców. CEM, Warszawa
FOOT and Ankle reconstructive Surgery with use of Chm implants - cadaver lab, CEM, Warszawa
Kurs procedur artroskopowych oraz osteotomii SAPTA (staw kolanowy oraz staw skokowy, Wrocław
Techniki małoinwazyjne w korekcji deformacji stopy – Poznań Lab
Kurs artroskopii stawu skokowego i tyłostopia, Poznań Lab
Warsaw Foot and Ankle Lab Course, CEM, Warszawa
2022
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia - kurs kadawerowy

PUBLIKACJE

2019
ICANN 2019, Measuring the Angle of Hallux Valgus Using Segmentation of Bones on X-Ray Images, Münich
Artykuł I Artykuł II

Języki

Angielski - komunikatywny

Inne

Mistrz Polski Uczelni Medycznych w Piłce Nożnej Halowej- 2016 r. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu ramiennego, kolanowego i skokowego, Rehalab Academy 2017 -2019 r. Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii, USG stawu kolanowego (2x) ramiennego (2x), nadgarstka, stawu skokowego i stopy, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017-2020 Trzy anatomie kończyna górna – Anatomia opisowa, prosektoryjna oraz ultrasonograficzna kończyny górnej oraz metodyka wykonywania badania ultrasonograficznego kończyny górnej - 02.2020 r. , Kraków Staw skokowy, kolanowy oraz ramienny – kompleksowa diagnostyka obrazowa, OSSEUM Gdańska Szkoła Radiologii, 2017-2021 r. II, III oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego 2017-2021 Liczne konferencje, sympozja oraz kursy doskonalące z zakresu stopy i stawu skokowego