Dr n. med. Marek Kuliś

specjalista ortopedii i traumatologii, specjalista chirurg

Na co dzień pracuję w Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 21. Zajmuję się leczeniem świeżych urazów kończyn jak i ich późniejszych powikłań, urazów sportowych oraz chorób zwyrodnieniowych stawów. Wykonuję operacyjne zespolenia złamań kości, zabiegi naprawcze zaburzeń zrostu kości po złamaniach, artroskopie stawu kolanowego, endoprotezo plastyki stawów. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Klinice Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach oraz zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

od 2013
Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji; starszy asystent, z-ca kierownika oddziału
1997-2013
II Katedta Chirurgii, Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Oddział Urazowo- Ortopedyczny
1996
staż podyplomowy w szpitalach krakowskich
1995
ukończenie studów medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Posiadane specjalizacje i tytuły naukowe

2013
tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2007
tytuł doktora n. medycznych; "Ocena przydatności wybranych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu obrażeń narządów jamy brzusznej u chorych po urazach"
2005
tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej
1999
spacjalizacja I st. z chirurgii ogólnej

Ważniejsze kursy i szkolenia

 • Oxford Partial Knee Advanced Instructional Course 2015, Oxford, United Kingdom
 • AOTrauma Regional Course—Advanced Principles of Fracture Management, Cracow, Poland 2014
 • szkolenie w zakresie alloplastyki stawu kolanowego - 2014; Zabrze, Polska
 • szkolenie w zakresie artroskopowej reknstrukcji ACL, osteotomii piszczeli i alloplastyce stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej; Monachium, Niemcy
 • Kurs "Rekonstrukcja ACL"; Żory, Polska
 • Kurs "Artroskopia stawu kolanowego"; Warszawa
 • AO Trauma Course - Principles in Operative Fracture Management - Warszawa, Poland
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna Narządu Ruchu - Medycnyna Praktyczna Kraków
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Zainteresowania zawodowe

 • leczenie operacyjne i zachowawcze chorób zwyrodnieniowych stawów, alloplastyka stawu kolanowego i biodrowego
 • leczenie operacyjne i zachowawcze obrażeń narządu ruchu – złamań, zwichnięć, skręceń, uszkodzeń ścięgien
 • leczenie operacyjne zaburzeń zrostu i nieprawidłowego zrostu kości po złamaniach
 • artroskopia stawu kolanowego
 • schorzenia barku, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, choroby ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, przykurcz Dupuytrena, choroba de Quervaina, palec trzaskający, gangliony, ból kręgosłupa, ból stawów, ostroga piętowa, paluchy koślawe, palce młotkowate
 • terapia PRP (osocze bogatopłytkowe), injekcje dostawowe
 • USG narządu ruchu
 • orzekanie stopnia niepełnosprawności

Znajomość języków obcych

 • język angielski

Podsumowanie

Pracuję w Oddziale Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 21. Jestem specjalistą w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej. Zajmuję się leczeniem świeżych urazów kończyn jak i późniejszych ich powikłań, urazów sportowych oraz chorób zwyrodnieniowych stawów. Wykonuję operacyjne zespolenia złamań kości, zabiegi naprawcze zaburzeń zrostu kości po złamaniach, artroskopie stawu kolanowego, endoprotezoplastyki stawów i inne operacje schorzeń narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Klinice Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach oraz zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.