Pierwsza wizyta

Wizyta trwa do 60 minut.
Na pierwszej wizycie przeprowadzony zostaje :
• Szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy w celu poznania dotychczasowych nawyków żywieniowych, stylu życia i preferencji żywieniowych.
• Specjalistyczny pomiar masy i składu ciała na analizatorze japońskiej firmy Tanita.
( na wizytę proszę ubrać się tak, aby bez problemu odsłonić bose stopy – będzie to konieczne do prawidłowego wykonania analizy składu ciała).
• Analiza ewentualnych błędów żywieniowych.
• Przekazanie najważniejszych zaleceń i wskazówek żywieniowych.
( Jadłospis będzie przygotowany na następna wizytę – uwzględniając indywidualne upodobania i styl życia pacjenta).