Zabiegi operacyjne

Nasi specjaliście posiadają wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym  schorzeń i urazów narządu ruchu. Stosują najnowocześniejsze metody leczenia operacyjnego z użyciem technik artroskopowych i małoinwazyjnych.  Swoje kwalifikacje podnoszą w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. Prowadzą również szkolenia praktyczne z zakresu technik operacyjnych, przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Oferujemy pełny zakres zabiegów operacyjnych wykonywanych w traumatologii i ortopedii narządu ruchu, w tym m.ni.

Operacje barku i ramienia:

 • artroskopia diagnostyczna, operacyjna, z akromioplastyką, z rekonstrukcją stożka rotatorów, z plastyką niestabilności stawu ramiennego, z rekonstrukcją niestabilności barkowo-obojczykowej
 • rekonstrukcja stożka rotatorów na otwarto, plastyka niestabilności stawu ramiennego na otwarto, akromioplastyka na otwarto
 • uwolnienie (artroliza) barku zamrożonego
 • endoproteza barku – połowiczna, całkowita, odwrócona
 • zespolenie złamań nasady bliższej kości ramiennej, trzonu kości ramiennej, obojczyka

Operacje łokcia

 • korekcja łokcia tenisisty
 • uwolnienie rowka nerwu łokciowego
 • artroskopia diagnostyczna i lecznicza np. z usunięciem ciał wolnych
 • endoproteza łokcia
 • endoproteza głowy kości promieniowej
 • rekonstrukcja więzadeł stawu łokciowego
 • uwolnienie zrostów (artroliza) stawu łokciowego
 • zespolenie złamań nasady dalszej kości ramiennej, wyrostka łokciowego i dziobiastego, głowy kości promieniowej

Operacje przedramienia, nadgarstka i ręki

 • zespół cieśni nadgarstka
 • artroskopia nadgarstka z resekcją ganglionu, naprawą chrząstki trójkątnej
 • artrodeza nadgarstka
 • korekcja przykurczu Dupuytrena
 • rekonstrukcja ścięgien, w tym dwuetapowa z użyciem protez silikonowych
 • operacja stawu rzekomego kości łódeczkowatej
 • operacja palca młoteczkowatego
 • operacja palca trzaskającego
 • resekcja ganglionu i innych zmian guzpodobnych
 • transfery nerwów i rekonstrukcje wielotkankowych uszkodzeń ręki
 • zespolenie złamań trzonów kości przedramienia, nasad dalszych , kości łódeczkowatej, kości śródręcza, paliczków

Operacje stawu biodrowego i uda

 • artroskopia stawu biodrowego z korekcją konfliktu udowo-panewkowego
 • endoproteza połowicza, w tym bipolarna
 • endoproteza całkowita, cementowana, bezcementowa, krótkotrzpieniowa
 • zespolenie złamania nasady bliższej kości udowej (DHS, Gamma) oraz trzonu kości udowej
 • operacja biodra trzaskającego

 Operacje stawu kolanowego i podudzia

 • artroskopia (bez implantów): resekcja łąkotki, mikrozłamania, usunięcie ciał wolnych
 • artroskopia z implantami – naprawa łąkotki
 • artroskopowa synowektomia wszystkich przedziałów
 • artroskopowa plastyka niestabilności rzepki
 • artroskopowa rekonstrukcja ACL (więzadła krzyżowego przedniego) z implantami tytanowymi w tym zabiegi rewizyjne
 • artroskopowa rekonstrukcja PCL (więzadła krzyżowego tylnegogo) z implantami tytanowymi w tym zabiegi rewizyjne
 • naprawa ubytków chrząstki, mozaikoplastyka, pokrycie ubytków okostną i podanie pod nią koncentratu komórek macierzystych ze szpiku kostnego
 • korekcja niestabilności rzepki, w tym osteotomie guzowatości piszczeli
 • resekcja torbieli Bakera klasycznie
 • artroskopowe usunięcie cysty Bakera
 • synowektomia na otwarto
 • osteotomia podkolanowa HTO
 • endoproteza jednoprzedziałowa
 • endoproteza cementowa, bez i z protezą rzepki
 • endoproteza rewizyjna
 • zespolenie złamań nasady dalszej kości udowej oraz nasady bliższej kości piszczelowej (płyty, śruby) oraz trzonów kości podudzia (gwóźdź śródszpikowy)

Operacje stawu skokowego i ścięgna Achillesa

 • artroskopia przedziału przedniego stawu skokowego
 • artroskopia przedziału tylnego stawu skokowego, leczenie złamań tylnego wyrostka kości skokowej, os trigonum
 • operacje niestabilności stawu skokowego, rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
 • leczenie konfliktów wewnątrzstawowych, usuwanie blizn i osteofitów
 • leczenie jałowej martwicy chrzęstno-kostnej bloczka kości skokowej, naprawa uszkodzeń chrząstki stawowej
 • artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego
 • artrodeza (usztywnienie) stawu skokowego na otwarto
 • osteotomie korekcyjne
 • synowektomia, usunięcie błony maziowej
 • leczenie złamań w obrębie stawu skokowego, kostek goleni, kości skokowej
 • szycie i plastyka ścięgna Achillesa, w tym metodą Achillon
 • rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń, zwyrodnienia i niewydolności ścięgna Achillesa, plastyka V-Y, transfer zginacza długiego palucha
 • resekcja wyrośli kostnych guza piętowego, endoskopowa kalkaneoplastyka
 • operacje rewizyjne po przebytym leczeniu operacyjnym stawu skokowego i ścięgna Achillesa

Operacje stopy

 • artroskopia stawu podskokowego
 • korekcja niestabilności podskokowej
 • tendoskopia
 • transfery mięśni, leczenie stopy neurogennej, opadającej
 • leczenie palucha koślawego (halluksa), leczenie deformacji młoteczkowatej, szponiastej palców stopy, korekcja metatarsalgii (bólu śródstopia)
 • korekcja stopy płaskiej, koślawej, płasko-koślawej, szpotawej, szpotawej-wydrążonej, konsko-szpotawej u dorosłych
 • korekcja innych deformacji stopy u dorosłych, artrodezy stopy
 • artroskopowa artrodeza (usztywnienie) stawu podskokowego
 • artrodeza (usztywnienie) stawu podskokowego na otwarto
 • potrójna artrodeza stępu
 • leczenie palucha sztywnego bolesnego, artroskopia stawu śróstopno-palcowego I, cheilektomia
 • endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha
 • uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy
 • synowektomie (usunięcie błony maziowej) w obrębie stopy
 • leczenie stopy reumatycznej
 • leczenie złamań w obrębie stopy, kości piętowej, kości stępu i kości śródstopia
 • operacje rewizyjne po przebytym leczeniu operacyjnym stopy