Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci najważniejsze informacje o warunkach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych a także plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały opracowane z uwzględnieniem zasad RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. Administrator danych osobowych („Administrator”)

ORTOTOP sp. z o.o., firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6751504715, nr REGON 123160458, ul. Ludwinowska 11/9, 30-331 Kraków .

2. Dane osobowe i prywatność

Jeśli planujesz założyć Konto Użytkownika i korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane są przetwarzane przez nas w wyznaczonych poniżej celach, ściśle związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od podjętej decyzji, może to być:

 • Świadczenie usług, które oferujemy w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży albo czynności podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług albo czynności podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, opierający się na przetwarzaniu danych w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, opierający się na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach statystycznych i analitycznych(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Jest całkowicie dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdym momencie

Przetwarzanie danych osobowych do chwili wycofania przez Ciebie zgody jest zgodne z prawem.

3. Profilowanie

W ramach Sklepu możemy automatycznie dobrać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, korzystając z podanych przez Ciebie danych osobowych.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie ważny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko w momencie, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz wycofać. Przetwarzanie danych osobowych do chwili wycofania przez Ciebie zgody jest zgodne z prawem.

4. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki techniczne i organizacyjne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym wykorzystujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do chwili, w której:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, obligujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez nasz Sklep
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych- w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych był uzasadniony interes administratora albo gdy dane były przetwarzane w trakcie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w określonym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

6. Prawa użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • ograniczenia przetwarzania.
 • zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z powodu Twojej szczególnej sytuacji – wobec przetwarzania danych osobowych, dotyczących Ciebie opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na uzasadnionych prawnie interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów; jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

7. Pliki cookies („ciasteczka”)

Jak większość witryn internetowych, Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia (telefonu, komputera itd.)
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie wywołują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

W naszym Sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • marketingowym,
 • statystycznym,
 • udostępniania funkcji Sklepu.

Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 1. Odbiorcy danych i usługi zewnętrzne

W Sklepie korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Masz pytania związane z naszą Polityką Prywatności?

A może chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych?

Napisz na adres e-mail:
sklep@ortotop.pl