Mykoła Stojko

Pracuje na Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Na co dzień przyjmuje pacjentów z dolegliwościami bólowymi i z ograniczeniem sprawności wynikającym z deformacji, przeciążeń
czy urazów stóp, stawów skokowych, kolan i barków.
W swojej praktyce główny nacisk stawia na diagnostykę wykorzystując badanie fizykalne i badania obrazowe takie jak USG, RTG,
badanie rezonansu magnetycznego itd.
Współpracuje z pacjentami by mogli powrócić do możliwie pełnej sprawności poprzez metody nieoperacyjne (ćwiczenia,
rehabilitację, wkładki czy iniekcje) jak i operacyjne, również z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych czy artroskopowych.
Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, autorem i współautorem publikacji
naukowych (m.in. sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające ocenę badań obrazowych).

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:

● leczenie zachowawcze i operacyjne (również małoinwazyjne i artroskopowe) deformacji i zniekształceń stopy i stawu
skokowego m.in.:
haluksy – paluchy koślawe i sztywne,
metatarsalgie,
nerwiaki Mortona,
stopy płasko-koślawe,
zmiany zwyrodnieniowe,
deformacje pourazowe,
złamania i ich następstwa,
zespoły bólowe stopy, stawu skokowego rozcięgna podeszwowego (“ostrogi piętowej”) i ścięgna Achillesa,
uszkodzenia chrzęstne,
niestabilności stawu skokowego
niestabilność i uszkodzenie ścięgien mięśni strzałkowych,
zapalenia ścięgien, urazy sportowe;
● leczenie zachowawcze i operacyjne urazów, złamań w obrębie narządu ruchu;
● diagnostyka i leczenie schorzeń stawu kolanowego ( m.in. artroskopia kolana- zaopatrywanie uszkodzeń łąkotek), barku,
łokcia (łokieć tenisisty i golfisty) i nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka, palce trzaskające)
● Diagnostyka ultrasonograficzna stopy, stawu skokowego, kolanowego, barku, łokcia i nadgarstka

DOŚWIADCZENIE

2017 – nadal
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii
narządu ruchu
2019
MSKAID.com- Musculoskeletal AI diagnosis Startup co-founder
(Wykorzystanie sztucznej inteligencji we wspomaganiu oceny obrazów
radiologicznych, m.in. automatyzacja oceny radiologicznej kątów zaawansowania
koślawości palucha)
2019 – 2021
Szpital św. Rafała, SCANMED, Kraków
2021 – nadal
Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr)
Członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (EFAS)
2022
Członek Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

EDUKACJA

2006-2009
I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
2009-2015
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Studia dzienne
medyczne na Wydziale Lekarskim, ukończone z tytułem lekarz medycyny
2016
W ramach stażu podyplomowego – staż na Oddziale Ortopedii w Szpitalu im. S.
Żeromskiego, staż na Oddziale Ortopedii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu
dziecięcym oraz na Oddziale Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

NIEKTÓRE KURSY ORAZ KONFERENCJE MEDYCZNE

2017
Artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek.

Praktyczny kurs kadawerowy, Kraków
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia – kurs kadawerowy

360° Around Shoulder Instability ESSKA-ESA Meeting 2017 –
Kraków
2018
AOTrauma Course-Basic Principles of Fracture Management, Toruń
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje
palców. CEM, Warszawa
2018-2019
Intermediate Life Support (ILS) & Advanced Life Support (ALS), ERC Kraków
2019
10. International symposium Knee arthroplasty 360 Around the Degenerative Knee
Cracow
21th (European Foot & ANKLE SOCIETY) – EFAS Instructional Course & Basic Specimen Lab Workshops
STEPS2WALK – Foot and Ankle Minifellowship, Kraków
2020
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia – kurs kadawerowy
Artroskopia kolana cz.1 – artroskopia przedniego i tylnego przedziału i leczenie
uszkodzeń łąkotek. Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM

Artroskopia kolana cz. 2 – rekonstrukcja ACL, Praktyczny kurs kadawerowy, Warszawa, CEM
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość
Praktyczne aspekty leczenia złamań ręki i nadgarstka – kurs kadawerowy, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa
2021
Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje
palców. CEM, Warszawa
FOOT and Ankle reconstructive Surgery with use of Chm implants – cadaver lab, CEM, Warszawa
Kurs procedur artroskopowych oraz osteotomii SAPTA (staw kolanowy oraz staw skokowy, Wrocław
Techniki małoinwazyjne w korekcji deformacji stopy – Poznań Lab
Kurs artroskopii stawu skokowego i tyłostopia, Poznań Lab
Warsaw Foot and Ankle Lab Course, CEM, Warszawa
2022
Deformacje i schorzenia przodostopia i tyłostopia – kurs kadawerowy

PUBLIKACJE

2019
ICANN 2019, Measuring the Angle of
Hallux Valgus Using Segmentation of
Bones on X-Ray Images, Münich
Artykuł I
Artykuł II

Języki

Angielski – komunikatywny

Inne

Mistrz Polski Uczelni Medycznych
w Piłce Nożnej Halowej- 2016 r.

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu ramiennego, kolanowego i
skokowego, Rehalab Academy 2017 -2019 r.
Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii,

USG stawu kolanowego (2x) ramiennego (2x), nadgarstka, stawu skokowego i stopy,
Medycyna Praktyczna, Kraków, 2017-2020
Trzy anatomie kończyna górna – Anatomia opisowa, prosektoryjna oraz
ultrasonograficzna kończyny górnej oraz metodyka wykonywania badania
ultrasonograficznego kończyny górnej – 02.2020 r. , Kraków

Staw skokowy, kolanowy oraz ramienny – kompleksowa diagnostyka obrazowa,
OSSEUM Gdańska Szkoła Radiologii, 2017-2021 r.
II, III oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego 2017-2021

Liczne konferencje, sympozja oraz kursy doskonalące z zakresu stopy i stawu
skokowego

Doświadczenie zawodowe

Od 09.2020
Lekarz w Gabinecie Ortotop, Kraków
Od 12.2019
Lekarz w Szpitalu na Klinach, Kraków
Od 30.07.2019
Lekarz rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Centrum Urazowym
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Od 04.2018
Lekarz w Gabinecie Ortho-Plus, Kraków
Od 30.01.2017
Młodszy asystent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Od 5.12.2016
Lekarz rezydent Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim
Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Centrum Urazowym Medycyny
Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Od 10.2016
Nauczanie studentów medycyny w ramach pracy w Przychodni dla Osób Bezdomnych
i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie
Od 09.2015
Wolontariat w ramach udzielania świadczeń medycznych w Przychodni dla Osób
Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie
1.10.2015-31.10.2016
Staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
11.2014-10.2016
Kooperacja z firmami zajmującymi się promocją zdrowia, pisanie artykułów o
treści medycznej

Edukcja

Od 2020
Współorganizator Ogólnopolskich Webinariach z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
Od 01.2017
Rozpoczęcie prac do Doktoratu w zakresie chirurgii urazowej kończyny górnej
02 – 07.2014
Università Campus Bio-Medico di Roma, Rzym, Włochy (ERASMUS Program)
10.2009 – 09.2015
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Kierunek
Lekarski
2005 – 2008
Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim im. Marii
Skłodowskiej-Curie – program dwujęzyczny

Dodatkowa aktywność

Rok 2020
Udział w licznych webinariach organizowanych przez Stryker, PTOiTR, PTChR
oraz FESSH
11-12.09.2020
I edycja Letniej Szkoły Chirurgii Ręki
24.10.2019
CMC & PIP Masterclass by Stryker, Amsterdam
06-09.10.2019
AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management, Szczecin
20-21.09.2019
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
23.09.2018
USG Barku, Kraków
29.06.18
Arthrex International Hand Course, Monachium, Niemcy
08.06.18
V Interdyscyplinarne sympozjum stopa i staw skokowo-goleniowy w sporcie, Kraków
13.05-16.05.18
AO Basic Course, Toruń
22.04-27.04.18
Ultrasonography of Muscoskeletal System with elements od application in
rheumatology, Zamość
20.04-21.04.18
IBRA Advanced Course – From the Fingertip to the Wrist Internal Fixation of the
Hand, Poznań
11-12.03.18
Akademia Chirurgii Ręki, Miłocin
19-20.11.17
Akademia Chirurgii Ręki, Sopot
15-16.09.17
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków
8.09.17
Masterclass Upper Limb Zimmer Biomet Institute Course, Warszawa
09.06-10.06.17
Urazy Wielonarządowe. Rola i miejsce rehabilitacji w trakcie oraz po leczeniu
intensywistycznym, Kraków
Od 29.05.17
członek Zarządu Głównego Fundacji Przystań Medyczna
12.05-13.05.17
IBRA Basic Course – From the Fingertip to the Wrist Internal Fixation of the
Hand, Poznań
09.05-10.05.17
Hand & Wrist Arthroplasty Course Trauma & Extremities, Bazylea, Szwajcaria
13.05.16
III Interdyscyplinarne Spotkanie. Złamania stopy i stawu skokowego, Kraków
25.04.2015
Udział w Konferencji Youth in Leadership, Kraków
11.2014-04.2016
Udział w projekcie nt. naturalnych suplementów diety – tworzenie opisów i baz
Od 10.2014
Koordynator wolontariuszy Lekarzy Nadziei (około 40 osób)
07.2014
Praktyka na oddziale pediatrycznym I SOR
pediatrycznym Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madryt, Hiszpania
08 – 09.2013
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
07 – 08.2013
Praktyka na oddziale chirurgii ogólnej w szpitalu Gabriela Narutowicza, Kraków
Od 06.2013
Pełnoprawny członek Rady Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei
04.2013
Praca naukowa “Can the clinical and radiological characteristics of patients with traumatic
intracranial hematoma help to determine the circumstances of the accident?” International Medical
Student’s Conference, Kraków, Polska
10.2012-09.2016
Wolontariat dyżurowy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym
Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie, Polska
07 – 08.2012
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
06.2012
Program medyczno-historyczny na temat eksperymentów medycznych oraz roli lekarzy w
czasach Holokaustu i II Wojny Światowej – Nowy Jork, Berlin (Szpital Charité), Kraków
i Oświęcim
2011-2013
Członek Rady Wydziału Lekarskiego CM UJ
Od 2011
Członek Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
2011-2014
Członkostwo w International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) –
wykłady na temat białaczki w liceum, organizacja i udział w darmowej klinice studentów
2011 – 2014
Działalność w kole neurochirurgicznym – publikacje naukowe, badania
kliniczno-kontrolne
2010 – 2012
Praca naukowa “Analysis of over expression of WT1 gene in children with AML”
International Medical Student’s Conference, Kraków, Polska
2010 – 2012
Działalność w kole hematologii i onkologii dziecięcej – publikacje naukowe, badania
kliniczno-kontrolne
07 – 08.2011
Praktyka na oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu w Biberach, Niemcy
2006 – 2008
Organizacja i udział w Polish Model United Nations Conference (POLMUN)
2005 – 2007
Wolontariat – prowadzenie lekcji języka angielskiego dla osób bezrobotnych w II
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie
2003 – 2005
Wolontariat – nauczanie dzieci niepełnosprawnych w przykościelnej świetlicy
2004
Wywiad z Sybirakami

Dodatkowe umiejętności

Dobre zdolności komunikacyjne, chęć przekazywania wiedzy, łatwa i szybka adaptacja, ciężko
pracująca, szybko się ucząca, bardzo dobra zdolność do pracy pod silną presją, poczucie humoru,
łatwe i chętne zawieranie wielu znajomości [szczególnie międzynarodowych], poczucie humoru.

ZAINTERESOWANIA

Ortopedia, chirurgia ręki, traumatologia, jazda na rowerze, pływanie, piłka ręczna, podróże, kuchnia
międzynarodowa, brytyjska literatura klasyczna.
 Język polski – rodowity
 Język angielski – biegle w mowie i piśmie (również medyczny)
 Język niemiecki – bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie (również medyczny)
 Język francuski – podstawowa znajomość w mowie
 Język hiszpański – podstawowa znajomość w mowie
 Język włoski – podstawowa znajomość w mowie

Jestem Ortopedą w trakcie specjalizacji. Na co dzień pracuję w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Oddziale Ortopedii i Traumatologii. Od zawsze pasjonowałem się biomechaniką ruchu człowieka oraz wysiłku fizycznego. Swoją pasję przekładam na diagnostykę i leczenie chorób narządu ruchu. Jako szczególne zainteresowania przypodobałem sobie szeroko pojęte urazy sportowe oraz patologie i dysfunkcje dużych stawów. Zastanawiasz się czy Twój ból to coś groźnego i wymaga zaopatrzenia operacyjnego? Doradzę jaki rodzaj leczenia będzie najbardziej optymalny do poszczególnych dolegliwości.

Zapraszam na szczegółowe badanie oraz konsultację.

Wykształcenie i praca

1/ 2007-2010 – III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
2/ 2010-2012 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – kierunek lekarski
3/ 2012-2016 – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek lekarski
4/ 2016-2017 – Szpital MSWiA w Krakowie – staż podyplomowy
5/ 2018.01 – do teraz – Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Ortopedii i
Rehabilitacji /Obecnie Oddział Ortopedii i Traumatologii – lekarz rezydent
6/ 2018.01 – 2019.01 – Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Chirurgii Ogólnej,
Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych – lekarz rezydent
7/ 2019.04 – do teraz – Szpital św Rafała w Krakowie – Oddział Izby Przyjęć – lekarz dyżurny

Kursy

1/ 2018.10 – Zamość, Polska – Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii.
Kurs praktyczny.
2/ 2019.02-03 – Głuchołazy, Polska – Shoulder Instructional Course under the auspices of
PTBiŁ and Shoulder Section of PTOiTr
3/ 2019.03 – Warszawa, Polska – Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia –
paluch koślawy, deformacje palców
4/ 2019.10 – Warszawa, Polska – Artroskpia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego
Przedniego
5/ 2020.02 – Warszawa, Polska – Artroskopia kolana, chirurgia łąkotek
6/ 2020.03 – Edynburgh, Szkocja – AO Trauma Course – Basic Principles of Fracture
Management
7/ 2020.07 – Warszawa, Polska – Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu
Kolanowego

Przynależność

1/ PTOiTr – Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii
2/ PTA – Polskie Towarzystwo Artroskopowe

Zainteresowania ortopedyczne

1/ Medycyna sportowa, traumatologia sportowa
2/ Leczenie artroskopowe
2/ Kolano
3/ Bark
4/ Staw skokowy

Pozostałe zainteresowania

1/ Lekkoatletyka, biegi sprinterskie
2/ Sporty siłowe
3/ Gimnastyka sportowa
4/ Taniec towarzyski
5/ Dietetyka
6/ Biomechanika wysiłku fizycznego
7/ Gitara elektryczna i basowa
8/ Podróże

Inne osiągnięcia

1/ 2015-2017 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce – wielokrotny medalista na
dystansach: 100m, 200m, 400m zarówno w biegach indywidualnych jak i
drużynowych
2/ 2017 – Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkoatletyce – złoty medal na 100m oraz 200m, srebrny medal na 400m
3/ 2018 – Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkoatletyce – złoty medal na 60m
oraz 200m, brązowy medal na 400m

Języki

1/ Angielski
2/ Niemiecki – komunikatywny
3/ Włoski – podstawowy komunikatywny

Na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jako starszy asystent.
Specjalizuję się w chirurgii kręgosłupa. Szczególnie interesują mnie deformacje kręgosłupa oraz szeroko rozumiane patologie zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Doświadczenie chirurgiczne zdobyłem podczas przeszło 13 lat pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem, który jest czołowym ośrodkiem w zakresie chirurgii kręgosłupa w Polsce.

Chirurgia kręgosłupa jest moją pasją, dlatego stale poszerzam swoją wiedzę i rozwijam nowe umiejętności. Podstawowym założeniem jakim kieruję się w swojej pracy jest wnikliwe badanie pacjenta, prowadzące do postawienia prawidłowej diagnozy.
Duży nacisk kładę na wyjaśnienie Pacjentowi istoty schorzenia oraz szczegółowo omawiam proces leczenia. Staram się zawsze wykorzystywać wszystkie możliwości leczenia zachowawczego. Planując leczenie operacyjne dobieram procedury, które przy minimalnej inwazyjności przynoszą najwyższe korzyści pacjentom.

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

 • Leczenie operacyjne i zachowawcze:
 • Dyskopatie szyjne i lędźwiowe,
 • Przepukliny dysków (rwa kulszowa, przepuklina jądra miażdżystego)
 • Skoliozy idiopatyczne młodzieńcze i dziecięce, Kifoza Scheuermanna
 • Deformacje dorosłych – skoliozy dorosłych , zaburzenia balansu kręgosłupa
 • Stenozy szyjna i lędźwiowa (zwężenie kanału kręgowego)
 • Kręgozmyki (zwyrodnieniowe, węzinowe, dysplastyczne):
 • Złamania osteoporotyczne kręgosłupa
 • Urazy kręgosłupa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2020 – do dziś
Starszy Asystent Oddział Ortopedii i Traumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2013 – 2020
Starszy Asystent Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego, Zakopane
2008 – 2020
Asystent Kliniki Ortopedii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2006 – 2012
Młodszy Asystent Uniwersytecki Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego, Zakopane
2005 – 2006
Staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Zakopane

WYKSZTAŁCENIE

2016
Uzyskanie certyfikatu Eurospine Diploma
Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
2013
Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
2007 – 2012
Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu zakończone uzyskaniem tytułu Specjalisty
1999 – 2005
Lekarz Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

KURSY, SZKOLENIA

2007
coAlliance The Spine Surgeon’s Workshop: ostaPek composite surgery of the lumbar spine, Tours, Francja
2008
“Confidence Instructional Workshop”, Salzburg , Austria
2009
„Phase I SpineCor Training”, Zakopane
Intensive Spine Training, Schweinfurt, Niemcy
“Percutaneus Vertebroplasty Cadaver Workshop”, Leiden, Holandia
2010
“KYPHON Balloon Kyfoplasty” , Leiden, Holandia
Cadaveric Course Minimally Invasive, Hamburg, Niemcy
Małoinwazyjne Techniki w Chirurgii Kręgosłupa Kompleksowe Rozwiązania, Olsztyn
2012
Controversies on Minimal Invasive Spine Surgery Symposium, Barcelona, Hiszpania
2013
Warsaw Spine MIS Course, Warszawa
Deformity Educational Course, Adana Turcja
2014
A surgeon Engagement Workshop on use of biomaterial Cerament, Lund, Szwecja
Fractures & Tumors Expert Meeting, Łódź
LSO Mantis for advanced surgeons, Hamburg, Niemcy
Eurospine 2014 Lyon, Francja
Eurospine Course Diploma , Strasbourg, Francja
2015
Meet the Experts Forum—Spinal Osteotomies, Barcelona, Hiszpania
Great Expectations, Serock, Polska
Spine Deformity Coruse, Mahwah, USA
2016
Eurospine Course Diploma , Strasbourg, Francja
2017
Great Expectations, Jachranka, Polska
Medicrea Sagittal Balance Days, Warszawa
Eurospine 2017 Dublin, Irlandia
Eurospine Advanced Course, Strasbourg, Francja
Thoracolumbar advanced techniques – Adolescen deformity, Wiedeń, Austria
2018
Vertebral Compression fractures: Challenges and controversies Gdańsk, Poland
2018 GGS Training Course – The surgical treatment of scoliosis, Brno, Czech Republic
Full-endoscopic Spine Surgery , BASIC Training Course – Lumbar Spine, Herne , Niemcy
Małoinwazyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, Poznań, Polska
2019
Endoscopic Solutions for lumbar disc herniation and Basic Endoscopic Techniques, Toronto, Kanada
Global Spine Congress, Toronto , Kanada
Eurospine Advanced Course, Genewa, Szwajcaria
Interaction Meeting: Hot Topics and Controversies in Cervical Surgery, Amsterdam, Holandia
Eurospine 2019, Helsinki , Finlandia

Wkrótce więcej informacji

Jestem Ortopedią i Traumatologiem specjalizującym się w chirurgii stawu ramiennego i kolanowego. Ukończyłem wydział lekarski Collegium Medicum UJ. Szerokie doświadczenie zdobyłem pracując w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CMUJ w Zakopanem w latach 2008 – 2017. W swojej praktyce szczególną uwagę przywiązuję do dokładnego badania i rozmowy z pacjentem, które są podstawą do postawienia celnej diagnozy. Mając na uwadze dobro moich pacjentów stale poszerzam zakres swoich umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Jestem członkiem PTOiTr, PTArtro oraz ESSKA.

Wolne chwile spędzam trenując biegi długodystansowe i triathlon –
Jestem także wolontariuszem organizacji humanitarnej „Lekarze bez granic”, biorę udział w misjach, w różnych częściach świata, objętych konfliktami zbrojnymi.

Wykształcenie:

Specjalista Ortopeda Traumatolog

Kariera

Rezydentura: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, Zakopane
Nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej za wybitny wynik z egzaminu specjalizacyjnego

Lekarz
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum , Kraków
Lipiec 2007

Zatrudnienie Specjalista Ortopeda
Szpital Specjalistyczny, Jędrzejów
Styczeń 2018 –
aloplastyka stawu kolanowego i biodrowego
artroskopia rekonstrukcyjna
Specjalista Ortopeda Traumatolog
Medecins Sans Frontieres, Aden, Jemen
Grudzień 2017 – Styczeń 2018
Czerwiec 2015 – Sierpień 2015
medycyna wojenna
nadzorowanie wprowadzenia protokołów ortopedycznych
Specjalista Ortopeda – Starszy Asystent
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny , Zakopane
Marzec2014 – Grudzień 2017
artroskopia rekonstrukcyjna stawy ramiennego i kolanowego
aloplastyka stawu kolanowego i biodrowego
chirurgia kręgosłupa
małe procedury ortopedyczne
Ortopeda Traumatolog
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego, Zakopane
Styczeń 2012 – Maj 2015
dyżury na szpitalnym oddziale ratunkowym
Lekarz Rezydent
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, Zakopane
Marzec 2018 – Marzec 2014

Lekarz Stażysta
Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji, Kraków
Październik 2006 – Październik 2007

Kursy / Staże / Szkolenia

2018
ESSKA Advanced Shoulder Course – INNOVATIONS in Shoulder Arthroscopy, Rotterdam, Holandia
ESSKA DePuy Knee and Ashoulder Continuum of Care Fellowship Parc de Salut Mar, Barcelona, Hiszpania
2017
7th Annecy Live Surgery, International Shoulder Advanced Course, Annecy, France
Shoulder Arthroscopy Meeting, Alps Surgery Institute, Annecy, Francja
Elbow Arthroscopy Workshop, CEMED, Warszawa, Polska
2016
Arthrex International Shoulder Arthroscopy Workshop, level II, Monachium, Niemcy
2015
7th International MSF Surgery Workshop, Duesseldorf, Niemcy
Advanced Techniques in Shoulder Arthroscopy – Latarjet Technique, Bielsko-Biała, Polska
2014
Advanced Techniques in Knee Arthroscopy, Bielsko-Biała, Polska
Shoulder Alloplasty course – Franciscus Hospital, Roosendaal, Holandia
Advanced Techniques in Shoulder St. Lucas Hospital, Bielsko-Biała, Polska
2013
Sports Medicine Shoulder Arthroscopy – Advanced Course, Universidad CEU San Pablo, Madryd, Hiszpania
Shoulder Alloplasty course – Prof. Angus Wallace – Nottingham Shoulder & Elbow Unit, Nottingham, Wielka Brytania
Spine Surgery Course – The Spine Surgeons’ Workshop – coAlliance – Tours, Francja
2012
Pediatric Orthopedics – Uniejów, Polska
Arthroscopy of knee joint – PLC complex – A. Silva – Porto – Portugalia
AO Trauma – “Advances in Operative Fracture Management” Kraków, Polska
AO Trauma – “Principles in Operative Fracture Management” Saloniki, Grecja
2011
USG course – ‘Diagnosis of shoulder dysfunctions’ Kana-Med, Kraków, Polska
2010
Spine Surgery Course – Frankfurt, Niemcy – ‘Young Surgeon Forum’
2009
USG of musculoskeletal system course – Roztoczanska Szkoła Ultrasonografii – Zamość, Polska
Arthroscopy of shoulder course – Roeselare, Belgia, Dr Stijn Muermans
2008
PALS
2007
ALS
ITLS

Dyplom lekarza uzyskałem w 2013 roku, a tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu otrzymałem w 2021 roku. Swoją karierę zawodową związałem od początku ze  Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie a następnie ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Krakowie. W codziennej praktyce najczęściej skupiam się na diagnostyce i leczeniu różnych patologii układu ruchu, zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn górnych i dolnych. W kręgu  moich zainteresowań znajdują się zwłaszcza patologie stopy, stawu skokowego oraz kolanowego.

Wykonuję badania USG wszystkich dużych stawów kończyn górnych oraz dolnych. Prowadzę także leczenie zmian przeciążeniowych, zwyrodnieniowych a także kontuzji sportowych w obrębie kończyny dolnej i górnej, takich jak  m.in:

 • tendinopatie ścięgien: mięśnia piszczelowego tylnego, mięśni strzałkowych, ścięgna Achillesa,
 • entezopatie rozcięgna podeszwowego, „ostrogi piętowe”,
 • zerwanie ścięgna Achillesa,
 • niestabilność ścięgien mięśni strzałkowych,
 • skręcenie stawu skokowego,
 • niestabilność stawu skokowego,
 • uszkodzenia chrzęstne i chrzęstno-kostne bloczka kości skokowej,
 • złamania,
 • nerwiak Mortona,
 • uszkodzenia więzadeł stawów kolanowych kolana (ACL, PCL, MCL, LCL),
 • urazy łąkotek kolana,
 • zwichnięcie rzepki,
 • kolano skoczka,
 • zapalenie ”gęsiej stopy ściegnistej”
 • zespół cieśni kanału nadgarstka,
 • zespół rowka nerwu łokciowego
 • palce zatrzaskujące,
 • zespół ciasnoty podbarkowej
 • tendinopatia głowy długiej m. dwugłowego ramienia (bicepsa)
 • patologie stożka rotatorów,
 • zapalenia kaletek,
 • gangliony,
 • zwyrodnienia stawów

W swojej praktyce stosuję leczenie zachowawcze (ostrzykiwania, współpraca z fizjoterapeutą) lub operacyjne w zależności od wskazań, potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Doświadczenie zawodowe:

2022 – nadal
Szpital Zakonu Bonifratrów Odział Ortopedii
2014 – 2022
Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii (lekarz rezydent, a następnie starszy asystent)
2013-2014
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (lekarz stażysta)

Wykształcenie

2007-2013
Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ważniejsze Kursy:

2021
Kurs Artroskopii stawu skokowego i tyłostopia, PoznańLAB
Techniki Małoinwazyjne w korekcji deformacji stopy, PoznańLAB
2019
Hand Surgery, Fractures and Reconstruction Procedures, PoznańLAB
III zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Katowice
2018
IV Interdyscyplinarne sympozjum Stopa, małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stawu skokowo-goleniowego i stopy, Kraków
42. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kraków
2017
19th EFAS Instructionl Course, Budapest, Hungary
AO Trauma Course – Basic Principles Of Fracture Managements, Warszawa
II zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Łódź
„Artroskopia stawu skokowego” – kurs na preparatach nieutrwalonych
2016
Wright Medical EMEA Foot & Ankle Surgical Skill Course: Forefoot & Hindfoot Deformity Correction; Wright Lab Facility Augsburg, Niemcy – kurs na preparatach nieutrwalonych
III Interdyscyplinarne sympozjum „Złamania stopy i stawu skokowego”, Kraków
Kurs USG Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii, Zamość
Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów, Otwock
Wady stóp, Kraków
2015
II Interdyscyplinarne Sympozjum „Stopa”, Kraków
Kurs w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta dla lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, Kraków
2013
V Międzynarodowa Konferencja Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków

Zainteresowania: dalekie podróże, gitara elektryczna, piłka nożna, snowboard

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004 r.). Staż podyplomowy w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie (2004-2005 r.). Szkolenie specjalizacyjne jako młodszy asystent/rezydent na Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie (2006-2010 r.) oraz na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (2010-2012 r.).

Po uzyskaniu tytułu specjalisty (2012 r.) starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (2013-2015 r). Od 2015 r. starszy asystent na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym z Centrum Leczenia Artrogrypozy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Specjalizacje:

Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

Staże i szkolenia:

2014
Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Menagement
2013
Diagnostyka USG i RM stawu skokowego
2010
USG stawów kończyna górna – poziom średnio zaawansowany
2010
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniający do orzekania o zdolności do uprawiana sportu przez dzieci i młodzież do 23 roku życia
2009
Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu
2008
AO Trauma Course – Principles in Operative Fracture Management
2007
Diagnostyka USG stawu kolanowego

Członkostwo w towarzystwach lekarskich:

2006
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne PTOiTr
od 2010-
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej PTMS
od 2012
Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Sportowej FIMS

 

Lekarz rezydent Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji SU w Krakowie.

Edukacja:

2016
Rezydentura z Ortopedii i Traumatologii w Oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2015-2015
Staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie
2008-2014
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski
2006-2007
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Międzywydziałowe Studia Inżynierii Biomedycznej
2004-2006
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie